W piątek, 24 listopada 2023 r., Gmina Sławno gościła Seniorów z powiatu opoczyńskiego na organizowanych przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” ósmych „Senioraliach Opoczyńskich”. Wydarzenie to organizowane jest od 2016 roku na terenie powiatu opoczyńskiego, we współpracy z Powiatem Opoczyńskim oraz gminami. Seniorzy świętowali już w Drzewicy, Poświętnem, Mniszkowie, Żarnowie, Białaczowie i Paradyżu, a w tym roku w Gminie Sławno. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła Msza Święta w intencji seniorów, która została odprawiona w kościele parafialnym w Kamieniu przez ks. proboszcza Andrzeja Wróblewskiego. Po uroczystej Mszy wszyscy uczestnicy udali się do Domu Ludowego w Kamieniu, gdzie Seniorów oraz zaproszonych gości powitali gospodarze wydarzenia – Prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski oraz Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski. Swoją obecnością „Senioralia Opoczyńskie Sławno 2023” zaszczycili: Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, Wójt Gminy Białaczów Barbara Goworek, Wójt Gminy Poświętne Michał Franas, Wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos, Wójt Gminy Paradyż Wojciech Rudalski, Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw w Olszowcu Jolanta Kubiak, Zastępca Wójta Gminy Sławno Beata Szlęzak, Przewodniczący Rady Gminy Sławno Stanisław Zdulski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Sławno Mariusz Śmigiel. W części artystycznej zaprezentowały się:  Dziecięcy Zespół Ludowy „Kuniczanka”, działający przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach  oraz  Zespół „Białe Łabędzie” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu. Po części artystycznej na Seniorów czekała wspólna zabawa przy muzyce, rozmowach i śpiewie, która trwała do późnych godzin wieczornych. Spotkaniu towarzyszyła miła i radosna atmosfera. Po raz kolejny Senioralia Opoczyńskie były dla seniorów doskonałą okazją nie tylko do poznania nowych osób, ale również chwilą zapomnienia o swoich codziennych problemach i trudnościach. Za współpracę przy organizacji Senioraliów Opoczyńskich 2023 składamy gorące podziękowania Wójtowi Gminy Sławno Panu Tadeuszowi Wojciechowskiemu, Zastępcy Wójta Pani Beacie Szlęzak, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie Pani Iwonie Włodarczyk oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w jego organizację. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego pt. „AKTYWNI SENIORZY 2023” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

www.lodzkie.pl

W poniedziałek, 20 listopada 2023 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbyły się kolejne warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla seniorów. I tym razem, spotkanie poświęcone było tematom prozdrowotnym. Dietetyk Łukasz Piskrzyński z Centrum Leczenia Dietetycznego zaprosił uczestników warsztatów do wspólnego przygotowania zdrowych i dietetycznych potraw. Seniorzy pod czujnym okiem dietetyka przygotowali m.in. racuchy z jabłkiem na skyrze, leczo z kurczakiem i ciecierzycą, kotleciki siekane z kurczaka, sałatkę ze szpinakiem i jajkiem oraz piernikowy deser gruszkowy. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie się i zdrowy styl życia. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego pt. „AKTYWNI SENIORZY 2023” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

www.lodzkie.pl

W środę, 15 listopada 2023 roku gościliśmy w Drzewicy grupę seniorów z Domu Dziennego Pobytu Caritas z Łodzi, którzy wspólnie ze swoimi przyjaciółmi z Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy wzięli udział w spotkaniu integracyjno-warsztatowym. Kilkugodzinna wizyta była wypełniona różnorodnymi atrakcjami. Jej pierwsza część miała miejsce w Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, gdzie przeprowadzono warsztaty ludowe. Po powitaniu przez Prezesa Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" Dominika Niemirskiego i Dyrektor RCK Alinę Szymańską seniorzy z Łodzi i Drzewicy przystąpili do zajęć realizowanych przez członków Zespołu Pieśni i Tańca "Drzewiczanie" oraz pracowników RCK. Podzieleni na grupy lepili pierogi i wykonywali wyroby rękodzieła ludowego - kwiaty z krepiny i aniołki na choinkę.  Po zajęciach manualnych  wspólnie uczestniczyli w warsztatach śpiewu i tańca ludowego. Bardzo interesujące spotkanie zostało podsumowane w Restauracji „Zamkowa”. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora główni bohaterowie dnia otrzymali najlepsze życzenia od Janusza Reszelewskiego -  Burmistrza Drzewicy , który wręczył bukiety kwiatów najstarszym seniorom z DDP Caritas w Łodzi - Pani Rozalii (99 lat) oraz DD Senior+ w Drzewicy – Panu Antoniemu (87  lat). Zebrani zostali podjęci uroczystym obiadem, który przerodził się w zabawę taneczną przebiegającej w sympatycznej, rodzinnej atmosferze. Działanie zostało zrealizowane dzięki współpracy Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" z Caritas Archidiecezji Łódzkiej w ramach zadania publicznego „Pora na aktywnego seniora!” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego  - Wojewódzkiego Programu „Moce nadŁódzkie”.

W poniedziałek, 13 listopada 2023 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbyły się kolejne warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla seniorów. Tym razem spotkanie poświęcone było powikłaniom w cukrzycy, a konkretnie neuropatii cukrzycowej. Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział m.in. w badaniu ankietowym, tzw. test SEDRISK. Ponadto, Seniorzy skorzystali z badania monofilamentem - ocenę neurologiczną stóp, czucia dotyku Semessa-Weisteina, a także pomiaru na wadze elektronicznej z analizą składu masy ciała BMI oraz wynikiem zalecanej redukcji masy ciała. Spotkanie przygotowały i poprowadziły przedstawicielki Przychodni Rodzinnej „DOM-MED” w Jelni – Ewelina Podogrocka i Aleksandra Olak. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego pt. „AKTYWNI SENIORZY 2023” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

www.lodzkie.pl

W niedzielę, 12 listopada 2023 r. zrealizowaliśmy kolejne działanie przyczyniające się do rehabilitacji zdrowotnej mieszkańców Gminy Drzewica. Grupa licząca czterdziestu uczestników wzięła udział w wyjeździe do parku wodnego Suntago. Spędzenie czasu w największym zadaszonym parku wodnym w Polsce i Europie, mogącym pomieścić do 15.000 osób, było doskonałą okazją zachęcenia do podtrzymywania aktywności społecznej, szeroko pojętej integracja oraz wyposażenia uczestników wyjazdu w kompetencje społeczne, które warunkują lepsze ich funkcjonowanie w życiu codziennym. Park wodny Suntago zajął 10. miejsce w rankingu najlepszych parków wodnych Europy według European Star Award. Uczestnicy wyjazdu w czasie czterogodzinnego pobytu w parku mogli skorzystać z wielu atrakcji, w tym m.in. basenów termalnych, basenów z falami i dziką rzeką, basenu z ciepłą wodą i przyjemnymi bąbelkami, czy też basenu z hydromasażem. W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu zatrzymali się na nietypową przerwę obiadową. Biały barszcz przygotowany przez gospodynie z Koła Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki” w Drzewicy, podany w pięknym leśnym i jesiennym anturażu smakował wyśmienicie. Działanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Opoczyńskiego.

W czwartek, 9 listopada br. na deskach sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy swoje umiejętności wokalne i recytatorskie zaprezentowali seniorzy. Wszystko za sprawą Przeglądu Twórczości Patriotycznej "Świadek dziejów", który został zorganizowany przez Gminę Drzewica, Dzienny Dom Senior + w Drzewicy, Regionalne Centrum Kultury oraz Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń". Przegląd polegał na prezentacjach pieśni i utworów poetyckich o tematyce patriotycznej. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało pięć podmiotów działających na rzecz osób starszych. Spotkanie otworzył prezes DCW "Ofiarna dłoń" Dominik Niemirski, witając wykonawców oraz gości. Wagę wiedzy i doświadczeń życiowych seniorów oraz ich wielkiego wpływu na wychowanie młodego pokolenia podkreślił w swojej wypowiedzi burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, natomiast cele i genezę przeglądu przybliżyła kierowniczka Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy Marzena Stachniak. Jako pierwsi na scenie w sali widowiskowej drzewickiego RCK zaprezentowali się podopieczni drzewickiego Seniora +. Niezwykle poruszającym momentem okazała się prezentacja filmu zawierającego indywidualne wspomnienia Bogumiła Zdanowskiego. Wypowiedzi drzewiczanina związane były z trudnymi czasami dzieciństwa i dorastania. Następnie na scenie zaprezentowali się podopieczni z Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor w Miedznej Drewnianej, Dziennego Domu Senior + w Przyłęku, Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Niemojowicach, Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.  Seniorzy wykonywali utwory muzyczne i recytowali wiersze o tematyce patriotycznej. Nie zabrakło także wspomnień z okresu wybuchu II Wojny Światowej oraz okresu okupacji. Gala zakończyła się uroczystym wręczeniem nagród i upominków. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zestawy obiadowe.