Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” będzie realizatorem programu wspierającego osoby z niepełnosprawnością oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Poświętne. Gmina Poświętne powierzyła stowarzyszeniu realizację dwóch zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Pierwsze zadanie pt. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023” zakłada wsparcie w formie usług asystenckich dla 4 osób z niepełnosprawnością. Drugie zadanie pt. „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023” ma na celu zapewnienie wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 5 osobami niepełnosprawnymi. Usługi wspierające będą realizowane do końca 2023 r. Zadania te są współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego pozyskanych przez Gminę Poświętne, za pośrednictwem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Umowy powierzające realizację zadań publicznych zostały podpisane w sali obrad Urzędu Gminy w Poświętnem przez Wójta Gminy Poświętne Michała Franasa oraz Prezesa DCW „Ofiarna dłoń” Dominika Niemirskiego. Stowarzyszenie na realizację zadań otrzymało dotację w wysokości łącznej 90.000 zł, w tym 74.676 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego. Rekrutację uczestników programów prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Jak co roku drzewicki sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został zorganizowany przez Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury oraz Gminą Drzewica. Na jego czele stał prezes DCW "Ofiarna dłoń" Dominik Niemirski. W niedzielę, 29 stycznia 2023 r. kilkudziesięciu wolontariuszy WOŚP wyruszyło w teren. Przed wyjściem z RCK zasady zbiórki przypomniał szef sztabu, natomiast o bezpieczeństwie w trakcie akcji mówili funkcjonariusze KPP w Opocznie. Do późnych godzin popołudniowych datki na rzecz Orkiestry zbierano w kilku miejscowościach na terenie powiatów opoczyńskiego i przysuskiego, m.in. w: Drzewicy, Domasznie, Radzicach Dużych, Bielinach, Nieznamierowicach, Rusinowie, Sołku, Libiszowie, Poświętnem i Odrzywole. Zgodnie z drzewicką tradycją o godzinie 15:00 rozpoczęła się część artystyczna z koncertami, prezentacjami, pokazami i licytacjami. Impreza miała miejsce w Regionalnym Centrum Kultury, gdzie w sali widowiskowej wystąpili rodzimi artyści oraz goście spoza Drzewicy. Publiczność oklaskiwała występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z RCK, zespołu "Jakoś to będzie", grupy artystycznej Koła Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki", zespołów ludowych "Drzewiczanie" i "Mali Drzewiczanie", wokalistów oraz dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych z RCK. Gwiazdami wieczoru byli utalentowani wokaliści, Marcin Szczurski z Opoczna oraz pochodząca z Pabianic Weronika Borowiec. Weronice towarzyszył Band w składzie: Szymon Gwadera, Piotr Pacan, Łukasz Stępniak, Mateusz Nowak. W przerwach między koncertami wolontariusze prowadzili licytacje na rzecz WOŚP. Darczyńcy mogli wspierać Fundację wrzucając pieniądze do puszki stacjonarnej lub korzystając z terminala płatniczego. Oprócz orkiestrowych gadżetów do nabycia były m.in.: wytwory rękodzieła, obrazy, vouchery oraz zestawy gadżetów przekazane przez lokalne stowarzyszenia i instytucje. Płytkę WOŚP z limitowej serii Ceramiki Paradyż wylicytował burmistrz Janusz Reszelewski. Wolontariuszki z DCW i KGM "Drzewiczanki" przygotowały pyszne słodkości i zupę. Dużym powodzeniem cieszyły się pokazy ułanów ze Stowarzyszenia Hubalczycy 1939-1940 z Poświętnego. Za budynkiem RCK można było pojeździć konno, zorganizowano także pokazy rycerskie. Zgodnie z tradycją, kulminacyjny moment imprezy stanowiło "Światełko do nieba". Przed godz. 21.00 mieszkańcy wyszli na plac za RCK, gdzie obejrzeli efektowny pokaz sztucznych ogni, zorganizowany pod nadzorem druhów OSP. Ze wstępnych przeliczeń wynika, że dzięki hojności mieszkańców, zaangażowaniu wolontariuszy, sponsorów, partnerów, zespołów oraz wszystkich ludzi dobrej woli udało się zebrać 28.151,10 zł.

W niedzielę, 22 stycznia 2023 r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, odbył się wyjątkowy koncert jedności polsko-ukraińskiej. Dźwięki ukraińskich utworów ludowych były podziękowaniem za pomoc, jaką Polacy – mieszkańcy Łódzkiego nieśli uchodźcom od pierwszych dni po wybuchu wojny. Wydarzenie odbyło się w ramach Międzynarodowego Festiwalu ,,Rzeka Dniestr”. A zorganizowane zostało wspólnie przez marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera, starostę powiatu opoczyńskiego Marcina Baranowskiego i burmistrza miasta Chocim Andrija Dranczuka. Patronat honorowy nad koncertem objął poseł Robert Telus. Niedzielny koncert był nie tylko podziękowaniem ale także świetną okazją do pokazania kultury ukraińskiej i zacieśnienia przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. Z kolei obywatelom Ukrainy, przebywających na terenie województwa łódzkiego, dał szansę do integracji i spotkania z rodzimymi artystami. Podczas dwugodzinnego występu zaprezentowali się laureaci międzynarodowych i ukraińskich konkursów oraz festiwali - ludowe zespoły folklorystyczne, taneczne i wokalne. Przed publicznością wystąpiło 50 artystów, między innymi: zespół muzyczny „Besarabski kolor”, ludowy amatorski zespół folklorystyczny „Bilyvchanka”, wzorowy amatorski zespół choreograficzny tańca współczesnego „Krok do przodu”, Amatorski Zespół Tańca Ludowego „Młodzież”, Alyona Tatarchuk, która jest solistką Khotinsky BNTD, szefową wzorowego amatorskiego studia wokalnego „Happy Children”. Zaproszenie na niedzielny koncert w Łodzi otrzymało Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”, które wspierało organizację gminnej zbiórki darów oraz realizowało w 2022 roku projekty wspierające obywateli Ukrainy. W działania pomocowe zaangażowało się również Koło Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki” w Drzewicy oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy. Drzewicka delegacja składała się więc nie tylko z wolontariuszy DCW, ale również przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji, których oddzielne inicjatywy zapewniły kompleksowe wsparcie obywatelom Ukrainy. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” składa gorące podziękowania za zaproszenie organizatorom wydarzenia.

W piątek, 20 stycznia 2023 r. grupa seniorów z Drzewicy wzięła udział w webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”. Seminarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. W dobie tak szerokiego dostępu do zasobów Internetu cyberbezpieczeństwo powinno być jednym z priorytetów. Webinarium przeznaczone było dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

W świąteczny piątek, 6 stycznia 2023 roku ulicami Drzewicy przeszedł po raz szósty Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń", Parafię św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy, Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, Gminę Drzewica. Tegoroczny Orszak po hasłem „Niechaj prowadzi nas gwiazda” rozpoczął się po uroczystej mszy świętej, odprawionej o godz. 10.00 w kościele pw. Św. Łukasza. Zgromadził dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, którzy po wyjściu ze świątyni otrzymali korony i okolicznościowe śpiewniki. Największe zainteresowanie towarzyszyło rzecz jasna Trzem Królom. W postaci „Mędrców ze Wschodu” wcielili się Jan Dąbrowski, Stanisław Madej i Zdzisław Domański, którzy zasiedli w konnej bryczce użyczonej przez Państwa Koców z Żardek. Do bryczki zaprzęgnięto konia z gospodarstwa Państwa Niemirskich z Brzustowca. Serdecznie dziękujemy! Zabezpieczana przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Opocznie i druhów OSP Drzewica kolumna ruszyła w drogę. Na czele szli asystujący Trzem Królom strażacy, trzymający w dłoniach chorągwie. Wśród świętujących nie zabrakło Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego, Zastępy Burmistrza i jednocześnie Prezesa DCW „Ofiarna dłoń” Dominika Niemirskiego, ubranych w ludowe stroje członków zespołów pieśni i tańca „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie”, pań z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Koło Gospodyń Miejskich „Drzewiczanki”. W radosnej atmosferze, przy wspólnym kolędowaniu z chórem i scholą parafialną, Orszak szedł placem Wolności, później placem Narutowicza i placem Kościuszki, by ulicą Stawową dotrzeć do Regionalnego Centrum Kultury. Tam zebrani w sali widowiskowej zostali powitani przez Dyrektor RCK Alinę Szymańską i ks. Michała Kopcińskiego, a także otrzymali najlepsze życzenia noworoczne od Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego. Artystyczną część uroczystości stanowił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu artystów z RCK. Zgodnie z tradycją podczas występu „Mędrcy ze Wchodu” oddali pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Finałem nagrodzonych gromkimi brawami prezentacji było wspólne wykonanie kolędy „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Na zakończenie Prezes DCW „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości, zapraszając zebranych nie tylko na przyszłoroczną edycję Orszaku Trzech Króli w Drzewicy, ale także na pyszną grochówkę przygotowaną przez wolontariuszki DCW.