You are here:

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5, ofiarnadlon@gmail.com, KRS: 0000377275, NIP: 7681825342, REG.: 101032737

.Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2016.

Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2016

W niedzielę, 9 października 2016 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy...

Zobacz więcej...

.Bezpłatne warsztaty rekreacyjne w formie aerobiku.

Bezpłatne warsztaty rekreacyjne w formie aerobiku

Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" prowadzi nabór Uczestników na bezpłatne warsztaty rekreacyjne...

Zobacz więcej...

.Wyjazd do teatru dla mieszkańców miejscowości Idzikowice i Brzuza.

Wyjazd do teatru dla mieszkańców miejscowości Idzikowice i Brzuza

Szkoła Podstawowa w Idzikowicach oraz Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" organizują bezpłatny...

Zobacz więcej...

30.09.2016 r.

Z wizytą w Brukseli...

W dniach 3-5 października 2016 roku Prezes Zarządu Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski weźmie udział w wizycie studyjnej do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli dla organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką europejską, w tym kwestiami związanymi z obywatelstwem UE. Wizyta rozpocznie się od seminarium przedwyjazdowego w warszawskim biurze Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Na program wizyty składa się wiele ciekawych spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Warto podkreślić, że udział w wyjeździe jest dużym wyróżnieniem dla naszego Stowarzyszenia. Spośród 113 nadesłanych zgłoszeń Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w oparciu o punktację każdego ze zgłoszeń dokonało wyboru 23 przedstawicieli organizacji, którzy wezmą udział w wizycie studyjnej w Brukseli.

28.09.2016 r.

Narada organizacyjna Wolontariuszy

W środę, 28 września 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy odbyła się narada organizacyjna Wolontariuszy Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Dominik Niemirski, który przedstawił plany Stowarzyszenia na okres październik – grudzień 2016. Po krótkiej dyskusji uczestnicy narady dokonali podziału zadań oraz wyznaczyli koordynatorów odpowiedzialnych za poszczególne czynności w ramach nadchodzących wydarzeń. Oczywiście temat Rewii Sztuki Ludowej, która odbędzie się w niedzielę 9 października 2016 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy był najważniejszym punktem narady Wolontariuszy. Przygotowania do tego wydarzenia trwają również w kołach gospodyń wiejskich na terenie gminy oraz w Regionalnym Centrum Kultury. Prezes Zarządu zapowiedział, że kolejne tego typu spotkanie z wolontariuszami zostanie zorganizowane na początku listopada.

27.09.2016 r.

Środki czystości i higieny osobistej dla potrzebujących

We wtorek, 27 września 2016 roku Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zakończyło realizację pierwszego etapu zadania publicznego pn. „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” dofinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego. Ten etap zadania polegał na udzieleniu jednorazowego wsparcia w postaci paczek z podstawowymi środkami czystości i higieny osobistej dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji programu pomocowego wsparcie mogły otrzymać osoby, które uzyskały stosowne skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” przekazało łącznie 50 paczek, które trafiły do 192 osób. Pomocą zostały objęte 44 rodziny i 6 osób samotnych.

10.09.2016 r.

Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy
po Gminie Drzewica 2016

W sobotę, 10 września 2016 roku wolontariusze, seniorzy oraz sympatycy Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” wzięli udział w Międzypokoleniowym Integracyjnym Rajdzie Rowerowym po Gminie Drzewica 2016. Kilka minut po godzinie 15 trzydziestu czterech uczestników w asyście funkcjonariuszy policji oraz strażaków wyruszyło na trasę rajdu spod Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. Rowerzyści pokonali trasę o długości 20 km wiodącą przez miejscowości: Dąbrówka, Radzice Małe, Brzuza, Giełzów, Świerczyna, Radzice Duże, Werówka, Strzyżów. W czasie krótkiego postoju w Giełzowie dla uczestników rajdu przygotowano pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Szkolenie poprowadziła wolontariuszka DCW Marzena Jaciubek. Po dotarciu na metę, która była zlokalizowana na terenie kempingu „Nad Drzewiczką” Prezes Zarządu DCW „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski wręczył medal pamiątkowy dla najstarszej (74 lata) oraz najmłodszej (11 lat) uczestniczki rajdu. Dla wylosowanych uczestników zostały wręczone również drobne upominki rzeczowe. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wzięli udział w ognisku integracyjnym. Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelni, sołtysowi Giełzowa Panu Kamilowi Pecynie oraz właścicielowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy Panu Przemysławowi Kmicie.

INFORMACJA PUBLICZNA

Copyright © DCW "Ofiarna dłoń" 2016

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.

Uwaga! Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.